webmaster

webmaster

Tijdens het Westerwolde wandelweekend staat Oosting Natuurlijk Rundvlees op de midzomerfair die georganiseerd wordt door Gasterij Natuurlijk Smeerling.
Dit vindt plaats op zaterdag 21 juni van 16.00 uur tot 22.00 uur en op zondag 22 juni van 11.00 uur tot 22.00 uur.

 

 

Kalf net geboren

Vanaf 1 mei tot aan de eerste week van augustus kunnen er weer kalveren geboren worden in de natuur!
In totaal kunnen er ongeveer 130 kalveren geboren worden,
maar aangezien er sprake is van natuurlijk dekking, blijft dit altijd een verrassing..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blaarkop

 

 

 

 

 

Alle koeien weer naar buiten de natuur in!

streekproductwesterwoldeOosting Natuurlijk Rundvlees heeft het certificaat streekproduct Westerwolde uitgereikt gekregen!

Stichting keurmerk streekproduct Westerwolde voorziet als onafhankelijke organisatie, na een kwaliteitsoordeel, Westerwoldse producten, diensten en kunst van een keurmerk. Alvorens zo’n certificaat uitgereikt wordt, dient de producent te voldoen aan een aantal criteria. Voor meer informatie zie; www.streekproductwesterwolde.nl    

 

 

skv

 

Oosting Natuur- en Landschapsbeheer en Oosting Natuurlijk Rundvlees
opnieuw SKV gecertificeerd!
Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) is een onafhankelijke stichting met het doel de kwaliteit van kalfsvlees en kalvervoeders te bevorderen en te garanderen dat kalfsvlees geproduceerd wordt zonder gebruik van ongewenste groeibevorderende middelen. Door zich bij de SKV aan te sluiten geven vleeskalverhouders SKV het recht om te allen tijde monsternames en visuele controles bij hun vleeskalveren uit te voeren. Hiermee tonen vleeskalverhouders aan hun afnemers aan dat zij op een verantwoorde wijze kalfsvlees produceren. Als vleeskalveren slachtrijp zijn en aan de gestelde kwaliteitsnormen voldoen, geeft de SKV een kwaliteitscertificaat af. Het kwaliteitscertificaat is voor het slachthuis het teken dat de dieren streng zijn gecontroleerd en dat er geen verboden stoffen zijn aangetoond. Deze waarborg laat overigens onverlet dat ook in het slachthuis nog steekproefsgewijs monsters worden genomen. Voor meer informatie zie; www.skv.info

ikb


Oosting Natuur- en Landschapsbeheer en Oosting Natuurlijk Rundvlees
opnieuw IKB gecertificeerd!

IKB Vleeskalveren is het kwaliteitsbeheersingssysteem van de Nederlandse kalverhouderij. IKB staat voor Integrale Keten Beheersing. Kalverbedrijven die IKB gecertificeerd zijn, werken volgens vaste voorschriften. Ze leggen alle relevante informatie vast, zoals over het diervoeder, het gebruik van diergeneesmiddelen, dierenwelzijnsmaatregelen, hygiëne, transport en verzamelen. Al deze punten worden gecontroleerd door onafhankelijke instanties. IKB gecertificeerde kalverbedrijven kunnen zo garanties afgeven over de houderij, de kwaliteit en de herkomst van het vlees.
Voor meer informatie zie; www.ikbkalveren.nl