Welkom

Op 3,4 en 5 juli 2015 staan ook wij op de landbouwbeurs in Vlagtwedde!

 landbouwbeurs

Print Friendly, PDF & Email

Beste bezoeker, u bent op elke dag van de week welkom in onze winkel, wel even bellen voor een afspraak!

Print Friendly, PDF & Email

PotstalAlle koeien staan nu weer op stal.
Neem gerust een kijkje bij een van de potstallen!

Print Friendly, PDF & Email

koeienopstalDe afgelopen weken zijn wij weer begonnen onze koeien
weer naar huis te halen.  
De dames liepen buiten vanaf half april dit jaar en komen nu weer op een van onze potstallen op een dikke laag stro te staan.

Print Friendly, PDF & Email

Tijdens het Westerwolde wandelweekend staat Oosting Natuurlijk Rundvlees op de midzomerfair die georganiseerd wordt door Gasterij Natuurlijk Smeerling.
Dit vindt plaats op zaterdag 21 juni van 16.00 uur tot 22.00 uur en op zondag 22 juni van 11.00 uur tot 22.00 uur.

 

Print Friendly, PDF & Email

 

Kalf net geboren

Vanaf 1 mei tot aan de eerste week van augustus kunnen er weer kalveren geboren worden in de natuur!
In totaal kunnen er ongeveer 130 kalveren geboren worden,
maar aangezien er sprake is van natuurlijk dekking, blijft dit altijd een verrassing..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

 

Blaarkop

 

 

 

 

 

Alle koeien weer naar buiten de natuur in!

Print Friendly, PDF & Email

streekproductwesterwoldeOosting Natuurlijk Rundvlees heeft het certificaat streekproduct Westerwolde uitgereikt gekregen!

Stichting keurmerk streekproduct Westerwolde voorziet als onafhankelijke organisatie, na een kwaliteitsoordeel, Westerwoldse producten, diensten en kunst van een keurmerk. Alvorens zo’n certificaat uitgereikt wordt, dient de producent te voldoen aan een aantal criteria. Voor meer informatie zie; www.streekproductwesterwolde.nl    

 

 

Print Friendly, PDF & Email

skv

 

Oosting Natuur- en Landschapsbeheer en Oosting Natuurlijk Rundvlees
opnieuw SKV gecertificeerd!
Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) is een onafhankelijke stichting met het doel de kwaliteit van kalfsvlees en kalvervoeders te bevorderen en te garanderen dat kalfsvlees geproduceerd wordt zonder gebruik van ongewenste groeibevorderende middelen. Door zich bij de SKV aan te sluiten geven vleeskalverhouders SKV het recht om te allen tijde monsternames en visuele controles bij hun vleeskalveren uit te voeren. Hiermee tonen vleeskalverhouders aan hun afnemers aan dat zij op een verantwoorde wijze kalfsvlees produceren. Als vleeskalveren slachtrijp zijn en aan de gestelde kwaliteitsnormen voldoen, geeft de SKV een kwaliteitscertificaat af. Het kwaliteitscertificaat is voor het slachthuis het teken dat de dieren streng zijn gecontroleerd en dat er geen verboden stoffen zijn aangetoond. Deze waarborg laat overigens onverlet dat ook in het slachthuis nog steekproefsgewijs monsters worden genomen. Voor meer informatie zie; www.skv.info

Print Friendly, PDF & Email