skv

 

Oosting Natuur- en Landschapsbeheer en Oosting Natuurlijk Rundvlees
opnieuw SKV gecertificeerd!
Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) is een onafhankelijke stichting met het doel de kwaliteit van kalfsvlees en kalvervoeders te bevorderen en te garanderen dat kalfsvlees geproduceerd wordt zonder gebruik van ongewenste groeibevorderende middelen. Door zich bij de SKV aan te sluiten geven vleeskalverhouders SKV het recht om te allen tijde monsternames en visuele controles bij hun vleeskalveren uit te voeren. Hiermee tonen vleeskalverhouders aan hun afnemers aan dat zij op een verantwoorde wijze kalfsvlees produceren. Als vleeskalveren slachtrijp zijn en aan de gestelde kwaliteitsnormen voldoen, geeft de SKV een kwaliteitscertificaat af. Het kwaliteitscertificaat is voor het slachthuis het teken dat de dieren streng zijn gecontroleerd en dat er geen verboden stoffen zijn aangetoond. Deze waarborg laat overigens onverlet dat ook in het slachthuis nog steekproefsgewijs monsters worden genomen. Voor meer informatie zie; www.skv.info