ikb

ikb


Oosting Natuur- en Landschapsbeheer en Oosting Natuurlijk Rundvlees
opnieuw IKB gecertificeerd!

IKB Vleeskalveren is het kwaliteitsbeheersingssysteem van de Nederlandse kalverhouderij. IKB staat voor Integrale Keten Beheersing. Kalverbedrijven die IKB gecertificeerd zijn, werken volgens vaste voorschriften. Ze leggen alle relevante informatie vast, zoals over het diervoeder, het gebruik van diergeneesmiddelen, dierenwelzijnsmaatregelen, hygiëne, transport en verzamelen. Al deze punten worden gecontroleerd door onafhankelijke instanties. IKB gecertificeerde kalverbedrijven kunnen zo garanties afgeven over de houderij, de kwaliteit en de herkomst van het vlees.
Voor meer informatie zie; www.ikbkalveren.nl