Oosting Natuurlijk rundvlees

Let op: Onze vleespakketten kunnen uitsluitend op afspraak worden afgehaald.

Welkom bij Oosting Natuurlijk Rundvlees

Natuurlijk rundvlees uit Westerwolde

In de natuurgebieden “Het dal van de Ruiten Aa” gelegen in het prachtige Westerwolde nabij Vlagtwedde (Groningen) grazen kuddes lakenvelder- en blaarkop runderen van Oosting Natuur- en Landschapsbeheer. De gebieden zijn eigendom van Natuurmonumenten. Op basis van contracten worden beheerwerkzaamheden door ons volgens de richtlijnen van Natuurmonumenten uitgevoerd. Naast het plaatsen van nieuwe afrasteringen en het onderhouden van bestaande, horen ook het onderhoud van wandelpaden alsmede het maaien en het laten begrazen van de natuurterreinen tot onze werkzaamheden. Voor deze begrazing zetten wij onze eigen lakenvelder en blaarkop koeien in. Deze vorm van samenwerking tussen ons bedrijf en Natuurmonumenten is begonnen in 1999.


De afgelopen dertig jaar is in Nederland veel ervaring opgedaan met natuurlijke begrazing van natuurgebieden. In het begin gebeurde dat vooral uit kosten overwegingen. Koeien waren immers goedkoper dan loonwerkers…. Tegenwoordig is begrazing met runderen, schapen, geiten en paarden een methode geworden die bewust wordt toegepast in de natuurontwikkeling. Grazende dieren zorgen voor veel meer variatie in het veld dan een mens ooit zou kunnen bedenken….


Alle dieren lopen van april tot november buiten. Op de natuurterreinen waar onze dieren grazen worden geen chemische bestrijdingsmiddelen of andere schadelijke stoffen gebruikt. Het land wordt niet bemest met kunstmest. Wanneer de dieren in november op stal komen lopen zij in een zogenaamde potstal.


De potstal is een oud staltype, waarbij de koeien in een anderhalf meter diepe pot op stro staan. Twee keer per week wordt er schoon stro in de stal gestrooid zodat de dieren schoon blijven, droog staan en steeds een warm en comfortabel ligbed hebben. De bodem van stro en mest wordt in de loop van het stalseizoen steeds hoger. Wanneer de koeien naar buiten zijn wordt de stal uitgemest. De mest wordt over het land verspreidt, waar in de zomermaanden kuilgras van verkregen wordt.

Het kuilgras krijgen de koeien in de stalperiode te eten .In de potstal lopen en liggen de koeien door elkaar heen, Zo is er genoeg ruimte voor sociaal gedrag. Voordeel van dit staltype is dat koeien niet uitglijden, omdat de vloer niet glad is. Verder ziet men minder klauwaandoeningen en langere lig- en herkauwtijden. De dieren krijgen geen antibiotica en het vlees bevat geen kunstmatige toevoegingen.

Onze vleespakketten uit de Westerwoldse natuurgebieden is vlees van zeer goede kwaliteit. Het voldoet aan strenge eisen en aan tal van keurmerken. Ons bedrijf is SKV en IKB gecertificeerd.